top of page

FASE 4

Skjermbilde 2021-09-08 kl. 15.38.57.png

Evaluering

Det er mange som glemmer noe av det viktigste når man har jobbet med et prosjekt. Det er nemlig å gjøre en evaluering eller reflekterer over prosjektet man har vært gjennom. Dette vil være en arena for å kunne reflektere og modne lærdommen. 

 

En evaluering er ganske enkelt en vurdering av det man her opplever og/eller har vært gjennom. Evaluering handler om å bruke positive og negative erfaringer til å gro ny kunnskap, økt forståelse og forbedring. 

 

Ved å se tilbake på prosjektforløpet og sluttresultatet kan vi evaluere hva som er bra og som har fungert, hva som ikke er bra og dermed ikke har fungert, og hva vi eventuelt kan gjøre bedre, annerledes eller på nøyaktig samme måte. Gjennom slikt arbeid får vi muligheten til å lære av prosessen man har vært en del av. Vi vil da dra nytte av viktig og verdifulle erfaring i andre prosjekter.    

Formål

 

Dere skal ta stilling til ulike teama knyttet til SMART og prosessen dere har vært igjennom. Målet i oppgaven er ikke å være enig om alt, men å dele meninger og bli klokere på hva som har fungert og ikke. Ved å sette tall på vurderingene hjelper det dere til å være konkrete, og det blir lettere å se hvilken områder dere har vært best og dårligst på. 

Oppgave 4.1 

 1.

Alle får utdelt et ark fra lærer med 5 barometer/tempraturmålere. Under vært barometret skriver dere følgene tema: samarbeid, idéfasen, prototype, presentasjon, meg selv.

3.

Når alle er ferdig, tar teamet/gruppa for seg ett og ett tema, og hver enkelt forteller hvilken poengsum hen har gitt, i tillegg til hvorfor akkurat det tallet blir valgt. Det er viktig at alle kommer med en begrunnelse, for det er her verdien av øvelsen ligger. 

2.

Alle bruker 10-15 minutter på å fylle ut barometrene individuelt ved å gi hvert tema poeng på en skala fra 0 (bunn) til 10 (topp). Deretter skriver hver enkelt ned stikkord som begrunner poengsummen på begge sider av det valgte tallet (pluss- og minussiden). Målet er å se hva som har fungert bra og ikke.

4.

Var enkelt person deler tre ting de ville gjort igjen og tre ting de ville gjøre annerledes hvis dere skulle gjort SMART på nytt.

5.

Oppsummer hovedtrekkene i deres evaluering (Trykk her).

 

Gratulerer med vel gjennomført SMART!

bottom of page