UE_Vestfold_og_Telemark.png

Høyere utdanning

Skal du starte Studentbedrift eller delta på Innovasjonscamp? All informasjon om tilbudet Ungt Entreprenørskap tilbyr studenter ved Universitetet i Sørøst-Norge, finner du her. 

Ta gjerne kontakt med oss!

Studentbedrift

Studentbedrift er et pedagogisk program som gir studenter kompetanse om bedriftsetablering gjennom oppstart, drift og avvikling av egen bedrift. Programmet kan også tilpasses til å fokusere på kun enkelte faser eller områder som bidrar til å utvikle studentenes entreprenørielle ferdigheter.

34986656662_afee904030_o.jpg
47943500026_1e393f0688_o.jpg
47943500026_1e393f0688_o.jpg

Innovasjonscamp

Innovasjonscamp er en øvelse i kreativitet og nyskaping. Studentene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom.