FASE 2

2.6 Filme prototypen

For at alle skal kunne se modellen deres og vite hvilke funksjoner den har, skal dere lage en kort film der dere viser og forklarer modellen. Denne filmen bruker dere når dere skal presentere i en skolefinale og i en eventuell superfinale.

Mål for øvelsen: 

  1. Kartlegge temats styrker

  2. Kartlegge gruppens intereser

Oppgave 1

 

Nå skal dere lage en film av modellen deres. Under er noen tips til hva dere bør tenke på når dere filmer og redigerer filmen etterpå.

Tips:

  • Få med hele modellen i filmen

  • Vis gjerne om modellen har noen funksjoner

  • Forklar det dere filmer, og pek gjerne på det dere snakker om

  • Hvis dere filmer med mobil, bruk liggende format (gjerne 16:9)

  • Legg til tekst eller effekter som hjelper i forklaringen

1..png