top of page

FASE 2

FASE 2

2.4 Fremdriftsplan

En fremdriftsplan hjelper dere å planlegge hva som skal gjøres fremover. Planen skal vise hva som må gjøres i prosjektet, hvem som skal gjøre det, og når det skal gjøres. Det kan være lurt å starte med et mål og så jobbe ut fra det. For eksempel: "Vi skal være ferdige med å bygge modellen til i morgen". Da må dere finne ut alt dere trenger for å få dette til.  

Fremdriftsplanen er praktisk fordi alle blir inkludert i arbeidet. Kryss ut oppgaver som er gjort, så ser dere at det går fremover. I fremdriftsplanen kan dere legge inn oppgaver og aktiviteter gjennom hele prosjektperioden.  

Mål for øvelsen: 

  1. Kartlegge temats styrker

  2. Kartlegge gruppens intereser

Oppgave 1

 

Nå skal dere begynne på deres fremdriftsplan. Her kan dere f.eks. bruke et regneark-program som Microsoft Excel. 

Skriv ned alt dere må gjøre for å kunne lage modellen.

Fordel oppgavene i gruppen. Husk å fylle ut hvem som har ansvar for å ta med hvilke gjenstander for å lage modellen (neste dag med smart). 

Obs! Det får bare være én ansvarlig person for hver oppgave (selv om flere får være med på å hjelpe)! 

1..png

Eksempel på en fremdriftsplan

Skjermbilde 2021-10-17 kl. 11.11.18.png
bottom of page