top of page

FASE 2

FNs bærekraftsmål er vår felles arbeidsplan. Innen 2030 skal vi ha nådd målene for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene. For å klare dette må alle jobbe sammen. Deres tanker og handlinger er viktige for fremtiden, og derfor er det nødvendig at vi tenker bærekraftig utvikling i mer av det vi gjør.

 

Et tips til når man skal jobbe med disse bærekraftsmålene, er å velge noen få man vil fokusere på, istedenfor å prøve å nå veldig mange. Dette sikrer bedre kvalitet.

Mål for øvelsen: 

  1. Kartlegge temats styrker

  2. Kartlegge gruppens intereser

Alle ikoner RGB_bokmål med logo2_edited.png
1..png

Oppgave 1

På hvilken måte er deres løsning bærekraftig? Diskuter i gruppen og ta notater

 

Hvilke bærekraftsmål hjelper deres løsning å dekke? (Bruk fakta, og skriv ned argumentene deres)

 

Les mer om FNs bærekraftsmål her.

Vi har tro på dere, for dere er fremtiden!

I denne filmen vil dere lære om bærekraftig utvikling og få inspirasjon til hvordan man kan lage bærekraftige løsninger.

bottom of page