top of page

FASE 1

HVORDAN VELGE EN IDÈ?

HVORDAN VELGE EN IDÈ?

1.5 Valget

Nå skal dere bestemme hvilken idé som er den beste. Dette blir den idéen dere skal jobbe med fremover, så det er viktig at alle i gruppen deltar og blir hørt når dere diskuterer.

Mål for øvelsen: 

  1. Videre testing av idéene deres

  2. Gjennomføre demokratiske prosesser 

  3. Finne den ene idéen dere skal jobbe videre med

Oppgave 1

Nå sitter dere med 6 fantastiske idéer!

Se over alle ideene - hva er det som er bra og ikke bra med hver idé?

Diskuter i gruppa, en og en idé om gangen.

Tips: Søk på nettet, kanskje dere kan finne noe som hjelper dere? 

1..gif

Oppgave 2

Diskuter spørsmålene nedenfor sammen i gruppen. 

  • Hvilken idé skaper mest engasjement i gruppen? 

  • Løser idéen oppdraget dere har fått?  

  • Har idéen fokus på sirkulærøkonomi og fornybar energi?  

  • Er det en bærekraftig idé?  

  • Kan den gjennomføres?  

  • Vil idéen bidra til at mennesker eller samfunnet vil være mer bærekraftige og miljøvennlige i fremtiden?  

  • Hvorfor er deres idé bra for lokalsamfunnet? 

Oppgave 3

Beslutningsplakaten - flertallet bestemmer.

1. Fyll ut de 6 idéene deres lengst til venstre på plakaten. Deretter skal dere krysse av om gruppen mener verden har behov for denne idéen eller bare ønsker den.

2. Dere skal nå bli enige om hvilke 3 idéer dere mener verden har mest behov for (topp-idéer). 

3. Deres 3 topp-idéer skal nå testes ut skikkelig. Gjennomgå en og en idé i gruppen og fyll ut fordeler og ulemper ved dem. Argumentene bør være fakta-baserte. 

4. Bli enige om den beste idéen. Det er denne idéen dere skal lage prosjektet deres av

5. Skriv litt om idéen under "Utvalgt idé".

Husk at den idéen dere nå har, er hele gruppens prosjekt. De gruppene som lager de beste prosjektene er de som jobber godt sammen.

Skjermbilde 2021-10-12 kl. 22.45.15.png
bottom of page