top of page

FASE 1

1.4 Idéjakt

Nå har dere jobbet med deres egne individuelle idéer. Det neste dere skal gjøre er kanskje det vanskeligste. Nå skal dere nemlig jobbe med idéene som en gruppe. Husk hverdagslovene, og spill på lag når gruppen har tatt avgjørelser. 

Mål for øvelsen: 

  1. Bli enige om idéer dere kan jobbe videre med

  2. Utvikle idéene deres

Mål for øvelsen: 

  1. Kartlegge temats styrker

  2. Kartlegge gruppens intereser

Oppgave 1

Bli enige om 6 idéer dere vil gå videre med. Er det noen idéer dere kan slå sammen? Er det noen som er like? 

Husk å lytte til hverandre.

31.png

Oppgave 2

Test ut de 6 ideene ved hjelp av noe vi kaller et PEN-skjema.

PEN står for: 

P- Hva er problemet, og hvem har problemet?

E- Eksisterende løsninger. Finnes det allerede en løsning på problemet? Hva slags løsning finnes eventuelt fra før?

N- Nye løsninger. Kan vi lage en bedre løsning på problemet?

bottom of page