top of page

FASE 1

SAMARBEID

SAMARBEID

1.2 Hverdagslover

For at gruppen skal jobbe godt og ha det greit sammen, er det lurt å først bli enige om noen regler som skal gjelde alle. En måte man kan løse dette på er å lage såkalte HVERDAGSLOVER. Nedenfor ser dere eksempler på noen slike.  

Mål for øvelsen: 

  1. Bli enige om hva som er viktig for at gruppen skal kunne fungere godt sammen  

  2. Lage gode regler for inkludering og involvering

Mål for øvelsen: 

  1. Kartlegge temats styrker

  2. Kartlegge gruppens intereser

Oppgave 1

Dere skal nå lage en egen liste med HVERDAGSLOVER. Når dere er ferdige skal listen signeres, den må derfor enten printes ut eller skrives for hånd. Alle i gruppa må signere.

 

Dette er nå en kontrakt dere har laget sammen, for å vise hverandre at dere skal følge hverdagslovene og være en super gruppe.   

Ta vare på hverandre

Tenk positivt

Gi komplimenter

Respekter hverandre

Vær høflig

Verdsett andres synspunkter

Våre hverdagslover

Skriv ned minst 5 hverdagslover som gruppen mener er viktig for at dere skal fungere bra sammen.

 

Husk at alle i gruppa må signere hverdagslovene når dere er ferdig.

1..png
bottom of page