top of page

FASE 1

1.3 Hvor kreativ kan du være?

Nå skal dere komme på mange idéer som passer til temaet deres. Dere kan foreslå problemer, oppfinnelser, nye bygg, fakta, tanker og mye mer. I denne oppgaven er målet å få dere i gang, og starte veien til en genial løsning. Sørg for at alle kjenner til temaet før dere starter.

Mål for øvelsen: 

  1. Finne idéer til temaet

  2. Komme på så mange idéer som mulig

Mål for øvelsen: 

  1. Kartlegge temats styrker

  2. Kartlegge gruppens intereser

Dere skal nå bli kjent med hvilke styrker dere har og hvordan dere best kan bruke disse når dere skal skape deres egne prosjekt. For å finne ut dette må dere bli litt bedre kjent med både dere selv og hverandre. Dere skal begynne med å skrive inn svar nedenfor.

Oppgave 1

Kreativitet  

Individuelt arbeid:

1. Skriv ned så mange idéer du klarer på 10 minutter.

Tips: begynn med det du kjenner til, og med ting som interesserer deg. 

Gruppearbeid:

2. Presenter dine idéer for resten av gruppen. La alle presentere sine idéer før dere går videre.

bottom of page