top of page

FASE 1

Design uten navn-2.jpg

1.1 Bli kjent

Dere skal nå bli kjent med hvilke styrker dere har og hvordan dere best kan bruke disse når dere skal jobbe med eget prosjekt. For å få til dette skal dere bli bedre kjent med både dere selv og hverandre gjennom noen enkle oppgaver.  

Mål for øvelsen: 

Kartlegge gruppens styrker og interesser

Mål for øvelsen: 

  1. Kartlegge temats styrker

  2. Kartlegge gruppens intereser

Oppgave 1

Ferdigheter 

Ferdigheter er det du har talent for eller er god til. Mye av det du blir god til, er ting du har lært på skolen eller på fritiden. Tegning, matte, skriving, snekring, trening, data, film, musikk er alle eksempler på ferdigheter. 

Skriv ned 3 ferdigheter DU har som kan være til god hjelp for gruppen din i dette prosjektet: 

Dere skal nå bli kjent med hvilke styrker dere har og hvordan dere best kan bruke disse når dere skal skape deres egne prosjekt. For å finne ut dette må dere bli litt bedre kjent med både dere selv og hverandre. Dere skal begynne med å skrive inn svar nedenfor.

Oppgave 2

Interesser  

Interesser er aktiviteter eller hobbyer du liker å drive med, lære om og/eller følge med på. Noen ganger er ferdigheter og interesser det samme, men du kan være god på noe uten at du er veldig interessert i det. Du kan også ha interesser eller hobbyer selv om du ikke er særlig god i det. Noen interesser kan f.eks. være å spille gitar, lese bøker, mekke på bil, spille/se på fotball, høre på musikk, spille dataspill eller trene.

  

Skriv ned 6 interesser du har, eller eventuelt noe du har lyst å prøve.

Avslutning 2.2

Når alle er ferdige med å skrive ned ferdigheter og interesser, skal dere en og en fortelle de andre hva dere har skrevet.  

bottom of page